I denne fjerde episoden fullfører vi vår prat om forskjeller på kvalitativ og kvantitativ metode ved hjelp av Dallands begreper. Snart følger nye episoder der vi utforsker forskningsmetode gjennom å intervjue andre forskere. Stay tuned!

I denne tredje av foreløpig fire episoder diskuterer Kristin og Pia videre om forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Det gjør de ved hjelp av kjennetegn ved metodene, slik beskrevet av Dalland (2007). Podcastepisodene er utviklet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I denne andre av foreløpig fire episoder diskuterer Kristin og Pia hva som skiller kvantitativ fra kvalitativ forskningsmetode. 

I en podcastserie på foreløpig fire episoder presenterer Kristin Jordal (Ph.D) og Pia Bing-Jonsson (Ph.D) kjennetegn ved henholdsvis kvalitativ og kvantitativ metode. Det gjør de ved hjelp av kjennetegn ved metodene, slik beskrevet av Dalland (2007). Podcastepisodene er utviklet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

-