Kristin og Pias metodepodcast

Nerdenes hevn på kjedelig fremstilling av forskningsmetode

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Sunday Jan 06, 2019

I en podcastserie på foreløpig fire episoder presenterer Kristin Jordal (Ph.D) og Pia Bing-Jonsson (Ph.D) kjennetegn ved henholdsvis kvalitativ og kvantitativ metode. Det gjør de ved hjelp av kjennetegn ved metodene, slik beskrevet av Dalland (2007). Podcastepisodene er utviklet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Monday Jan 21, 2019

I denne andre av foreløpig fire episoder diskuterer Kristin og Pia hva som skiller kvantitativ fra kvalitativ forskningsmetode. 

Mer om kvalitativ metode...

Tuesday Feb 05, 2019

Tuesday Feb 05, 2019

I denne tredje av foreløpig fire episoder diskuterer Kristin og Pia videre om forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Det gjør de ved hjelp av kjennetegn ved metodene, slik beskrevet av Dalland (2007). Podcastepisodene er utviklet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Wednesday Feb 27, 2019

I denne fjerde episoden fullfører vi vår prat om forskjeller på kvalitativ og kvantitativ metode ved hjelp av Dallands begreper. Snart følger nye episoder der vi utforsker forskningsmetode gjennom å intervjue andre forskere. Stay tuned!

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013